Wie ben ik?

Mijn naam is Ronald van der Steen en ik ben eigenaar van Menselijke Maat in Veiligheid.

Binnen MMiV werk ik samen met vele experts op verschillende terreinen, zoals security & safety, integrale veiligheid, economie in de stad en overlastbeperking.

De specialisten waar MMiV mee werkt doen hun werk vanuit de filosofie dat het werken aan veiligheid en leefbaarheid allereerst mensenwerk is. Bij een veiligheidsissue wordt altijd begonnen met het

 


 in kaart brengen van de mensen en omstandigheden. Het samenspel tussen die twee is van grote invloed op het uiteindelijke gedrag. En daarmee heeft het ook invloed op de uiteindelijke veiligheid en gevoel van veiligheid. Technische oplossingen vormen bij MMiV het sluitstuk van een veiligheidstraject.

Bent u dus op zoek naar advies over hekwerken, dan adviseer ik u ergens anders te kijken. Bent u echter geïnteresseerd in een duurzame oplossing waar betrokken partijen eigenaarschap bij voelen, dan kunt u contact met MMiV opnemen.

Samenwerking, (h)erkenbaarheid en gefundeerde kennis zijn de bouwstenen voor een geïntegreerde aanpak vanuit MMiV.

Filosofie

Voor MMiV is onveiligheid (=een probleem met de veiligheid) een uiting van een niet gezonde situatie. Dat vereist analyse van de omgeving, de belanghebbenden en deelnemers en een grondige kennis van wat werkt en wat niet (evidence based).

MMiV maakt daarbij gebruik van twee elkaar aanvullende concepten:

1) Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), in Nederland ook wel bekend als Veilig Ontwerp en Beheer,

2) Broken Windows

Beide concepten gaan uit van het samenspel tussen gedrag en omgeving. En precies daar is vaak de meeste winst te behalen.

En het leuke is dat deze filosofie over het algemeen veel goedkopere maar met name duurzamere oplossingen levert.