Training

De omgeving bepaalt voor een groot gedeelte het gedrag. Maar hoe ‘lees’ je dan de omgeving? Welke signalen kan ik uit interacties, gebouwde structuren en (winkel)straten halen zodat ik iets kan doen aan de verbetering van de leefbaarheid of veiligheid?

MMiV levert op verzoek trainingen op het snijvlak van ´omgeving en gedrag´. Hierbij werkt MMiV samen met deskundigen uit de praktijk.

 

Advies

U wilt een analyse van de openbare orde en veiligheid in uw gemeente? U vraagt zich af of u de juiste prioriteiten voor ogen heeft?

MMiV levert onderzoek en advies, met de juiste mix van theorie en praktijk. Van ´evidence based´ aanpakken tot en met de geluiden en signalen vanuit het veld.

Handboek Winkelstraatmanagement
Onlangs heeft MMiV het Handboek Winkelstraatmanagement geschreven. Om het handboek dicht bij de praktijk te laten aansluiten, is uitvoerig gesproken met winkelstraatmanagers en ambtenaren Economische Zaken. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van publicaties en wetenschappelijke literatuur.

Het Handboek is geschreven in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.
U kunt het handboek hier downloaden.